MG 1206 01

Zwervende heidelibel

 

 

 81A2581 01

Steenrode heidelibel

 

 

 81A2630 01

Bruinrode heideliobel

 

De gewone bronlibel

De "gewone bronlibel" is de grootste libel die in Nederland voorkomt. ( m 80mm en v 85mm ) Het is een bewoner van smalle zuurstofrijke, beschaduwde bosbeken.  Mannetjes vliegen laag over het water en gaan soms de oevers op om te jagen. De soort is zeer zeldzaam en komt maar op enkele plekken in Zuid-Nederland voor. Je vindt op die plekken ook vaak bosbeekjuffers en enkele weidebeekjuffers. Ook beekrombouten komen op die plekken voor.

 81A1165 02

 

Bosbeekjuffers

De Bosbeekjuffer komt voor langs beschaduwde, koude en zuurstofrijke beken. De soort is kritisch ten aanzien van de waterkwaliteit en de morfologie van de beek. Belangrijke factoren zijn de diversiteit van de omgeving van de beek en natuurlijke fysische processen als erosie en sedimentatie. Het omringende landschap is vaak gevarieerd, met bosjes, hooilanden, struwelen, houtwallen en ruigten.(bron de Vlinderstichting https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/bosbeekjuffer )

 81A0995

De habitat van bosbeekjuffers en soms de gewone bronlibel

 

 81A0306 01

Bosbeekjuffer man

 

 

 81A0009ks

Bosbeekjuffer vrouwtje

 

 81A0863

 

 

 

 

 81A0254 01

Bosbeekjuffer ( voorgrond man achter het vrouwtje)

 

 

 81A0267 01

Bosbeekjuffer m

 

 81A0354 01

Bosbeekjuffer m

 

 81A0419

Bosbeekjuffer v

 

 81A0252 02

Bosbeekjuffer v

 

 81A0332 02

Bosbeekjuffer m

 

 81A0343 03

Bosbeekjuffer m

 

 81A0349 02

Bosbeekjuffer m

 

 81A0389 02

Bosbeekjuffer m

 

 81A0406 01

Bosbeekjuffer m

 

 

 81A1056

Beekrombout m

 

 

 81A0046 01

Beekrombout man

 

 

 81A0838

Beekrombout v ( klomp eitjes zichtbaar onderkant achterlijfje)

 

 

 81A1042

Weidebeekjuffer (v) en beekrombout (m)

 

 

 81A0539 01

Tangpantserjuffer m

 

 

 81A0532 01

Watersnuffels ( copula)

 

 

 81A9760 01

Weidebeekjuffer v

 

 

 81A9791 01

Weidebeekjuffer m

 

 

 81A9768 01

Blauwe breedscheenjuffer m

 

 

 81A9813 01

 Blauwe breedscheenjuffer m

 

 81A9790 01

Variabele waterjuffer m

 

 

 81A9822 01

Viervlek m

 

 

 

 81A9830 01

Bruine korenbout m

 

 

 

 81A9846 02

Platbuik v

 

 

 81A9852 02

Platbuik v

 

 

 81A9856 03

Platbuik v

 

 

 81A9862 01

Bruine korenbout v

 

 

 81A9874 01

Bruine korenbout m